Chevalier aboyeur - Tringa nebularia
Chevalier aboyeur - Tringa nebularia